เว็บบอร์ด > การปลูกองุ่นให้ได้ผลผลิตดีอยู่ที่การให้น้ำ น้ำต้องมีค่า pH ที่เหมาะสมเพราะจะช่วยทำให้องุ่นดูดซึมแร่ธาตุอาหารเข้าไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพให้องุ่นมีผลดก ลูกโต รสชาติดี เกษตรกรจึงต้องหมั่นตรวจสอบ เช็คค่าพีเอชน้ำเลี้ยงอยู่ตลอดด้วยระบบการวัดค่าน้ำที่มีประสิทธิภาพ เครื่องควบคุมค่าพีเอช pH Controller made in Italy พร้อมกับเซ็นเซอร์วัดค่าประสิทธิภาพสูง วัดค่าพีเอชได้อย่างแม่นยำ https://www.youtube.com/watch?v=HvYpISXaVdw เพื่อควบคุมค่าน้ำก่อนใช้ในการสูบจ่าย  สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องควบคุมคุณภาพน้ำติดต่อ บจก.เอส ไรคส์ โทร 02-3223188 หรือ ไลน์ sreich E-mail :  marketing@sreichcompany.com                  www.sreichcompany.com

กลับ
avatar

ชื่อ : sreich

ip : 49.228.225.215

กระทู้ : การปลูกองุ่นให้ได้ผลผลิตดีอยู่ที่การให้น้ำ น้ำต้องมีค่า pH ที่เหมาะสมเพราะจะช่วยทำให้องุ่นดูดซึมแร่ธาตุอาหารเข้าไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพให้องุ่นมีผลดก ลูกโต รสชาติดี เกษตรกรจึงต้องหมั่นตรวจสอบ เช็คค่าพีเอชน้ำเลี้ยงอยู่ตลอดด้วยระบบการวัดค่าน้ำที่มีประสิทธิภาพ เครื่องควบคุมค่าพีเอช pH Controller made in Italy พร้อมกับเซ็นเซอร์วัดค่าประสิทธิภาพสูง วัดค่าพีเอชได้อย่างแม่นยำ https://www.youtube.com/watch?v=HvYpISXaVdw เพื่อควบคุมค่าน้ำก่อนใช้ในการสูบจ่าย  สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องควบคุมคุณภาพน้ำติดต่อ บจก.เอส ไรคส์ โทร 02-3223188 หรือ ไลน์ sreich E-mail :  marketing@sreichcompany.com                  www.sreichcompany.com

วันที่ : 15 กรกฎาคม 2565 เวลา : 07:43:30

การปลูกองุ่นให้ได้ผลผลิตดีอยู่ที่การให้น้ำ น้ำต้องมีค่า pH ที่เหมาะสมเพราะจะช่วยทำให้องุ่นดูดซึมแร่ธาตุอาหารเข้าไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพให้องุ่นมีผลดก ลูกโต รสชาติดี เกษตรกรจึงต้องหมั่นตรวจสอบ เช็คค่าพีเอชน้ำเลี้ยงอยู่ตลอดด้วยระบบการวัดค่าน้ำที่มีประสิทธิภาพ

เครื่องควบคุมค่าพีเอช pH Controller made in Italy พร้อมกับเซ็นเซอร์วัดค่าประสิทธิภาพสูง วัดค่าพีเอชได้อย่างแม่นยำ https://www.youtube.com/watch?v=HvYpISXaVdw เพื่อควบคุมค่าน้ำก่อนใช้ในการสูบจ่าย 
สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องควบคุมคุณภาพน้ำติดต่อ บจก.เอส ไรคส์ โทร 02-3223188 หรือ ไลน์ sreich Email :  marketing@sreichcompany.com                  www.sreichcompany.com

ตอบกระทู้