เว็บบอร์ด > ขอดีของระบบออโต้ นั้น คุณมองว่าจะสะดวกในการสมัคร ฝากหรือถอนเงินและปลอดภัยสามารถทำได้ดัวยต้นเองแต่จะมีขอเสียเวลาคุณมีปัญหา ในเกม ซึงมีช่องทาง ติดต่อกับแอดมินก็จริงแต่จะไม่มีแอดมินค่อยแก่ไขบัญหา หรือให้คำปรึกษา ในเรื่องการฝากถอน ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้โอนจากบัญชีทีลงทะเบียนใว้ทางระบบออโต้จะไม่ทำรายการเติมเครดิตเข้า ID ของคุณ ซึงเงินทีคุณโอนนั้นจะเสียวเปลา ต่างจากเว็บทีให้บริการดัวยแอดมิน จะมีแอดมิน ค่อยแกไข บัญหา หรือให้คำปรึกษา คุณตลอด24 ช้วโมง

กลับ
avatar

ชื่อ : joker198

ip : 202.62.58.86

กระทู้ : ขอดีของระบบออโต้ นั้น คุณมองว่าจะสะดวกในการสมัคร ฝากหรือถอนเงินและปลอดภัยสามารถทำได้ดัวยต้นเองแต่จะมีขอเสียเวลาคุณมีปัญหา ในเกม ซึงมีช่องทาง ติดต่อกับแอดมินก็จริงแต่จะไม่มีแอดมินค่อยแก่ไขบัญหา หรือให้คำปรึกษา ในเรื่องการฝากถอน ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้โอนจากบัญชีทีลงทะเบียนใว้ทางระบบออโต้จะไม่ทำรายการเติมเครดิตเข้า ID ของคุณ ซึงเงินทีคุณโอนนั้นจะเสียวเปลา ต่างจากเว็บทีให้บริการดัวยแอดมิน จะมีแอดมิน ค่อยแกไข บัญหา หรือให้คำปรึกษา คุณตลอด24 ช้วโมง

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 14:56:00

ขอดีของระบบออโต้ นั้น คุณมองว่าจะสะดวกในการสมัคร ฝากหรือถอนเงินและปลอดภัยสามารถทำได้ดัวยต้นเองแต่จะมีขอเสียเวลาคุณมีปัญหา ในเกม ซึงมีช่องทาง ติดต่อกับแอดมินก็จริงแต่จะไม่มีแอดมินค่อยแก่ไขบัญหา หรือให้คำปรึกษา ในเรื่องการฝากถอน ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้โอนจากบัญชีทีลงทะเบียนใว้ทางระบบออโต้จะไม่ทำรายการเติมเครดิตเข้า ID ของคุณ ซึงเงินทีคุณโอนนั้นจะเสียวเปลา ต่างจากเว็บทีให้บริการดัวยแอดมิน จะมีแอดมิน ค่อยแกไข บัญหา หรือให้คำปรึกษา คุณตลอด24 ช้วโมง

ตอบกระทู้