เว็บบอร์ด > ทางเข้าเล่น slot Gartner บริษัทด้านการวิจัยและให้คำปรึกษาเผยว่าตัวเลขการส่ง PC ทั่วโลกในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2022 ถือว่าร่วงลงสูงที่สุดในรอบ 9 ปี ทางเข้าเล่น slot online ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ตัวเลขการส่ง PC อยู่ที่ 72 ล้านเครื่อง ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สาเหตุที่ตลาด PC ถดถอยลงนี้ เกิดจากความท้าทายในด้านภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งส่งผลต่อตลาดในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในภูมิภาค EMEA (ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) ที่ตัวเลขการส่ง PC ลดลงถึงร้อยละ 18 ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาที่ลดลงร้อยละ 17.5 “ความตกต่ำของตัวเลข [การส่ง] ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2022 ยิ่งย่ำแย่ลงไปอีกในไตรมาสที่ 2 อันเป็นผลมาจากความไม่มีเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากการรุกรานยูเครนโดยรัสเซีย แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มีต่อความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย และอุปสงค์ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ” มิกาโกะ คิทากาวะ (Mikako Kitagawa) ผู้อำนวยการวิจัยของ Gartner ระบุ คิทากาวะยังบอกด้วยว่าสาเหตุของปัญหาการขนส่ง PC ที่ล่าช้านั้นเปลี่ยนจากเดิมที่เกิดจากสภาวะขาดแคลนชิ้นส่วนมาเป็นเกิดจากปัญหาการชะงักงันของระบบการขนส่งแทน ทำให้ผู้ซื้อที่เป็นบริษัทต้องประสบกับกับการข่นส่ง PC ที่ใช้เวลาเพิ่มขึ้น แต่ปัญหาดังกล่าวก็เริ่มคลี่คลายลงภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 โดยมีเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการที่เมืองใหญ่ ๆ ในจีนเริ่มกลับมาเปิดตัวอีกครั้ง ทางเข้าเล่น slot online

กลับ
avatar

ชื่อ : tenza

ip : 58.136.236.197

กระทู้ : ทางเข้าเล่น slot Gartner บริษัทด้านการวิจัยและให้คำปรึกษาเผยว่าตัวเลขการส่ง PC ทั่วโลกในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2022 ถือว่าร่วงลงสูงที่สุดในรอบ 9 ปี ทางเข้าเล่น slot online ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ตัวเลขการส่ง PC อยู่ที่ 72 ล้านเครื่อง ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สาเหตุที่ตลาด PC ถดถอยลงนี้ เกิดจากความท้าทายในด้านภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งส่งผลต่อตลาดในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในภูมิภาค EMEA (ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) ที่ตัวเลขการส่ง PC ลดลงถึงร้อยละ 18 ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาที่ลดลงร้อยละ 17.5 “ความตกต่ำของตัวเลข [การส่ง] ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2022 ยิ่งย่ำแย่ลงไปอีกในไตรมาสที่ 2 อันเป็นผลมาจากความไม่มีเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากการรุกรานยูเครนโดยรัสเซีย แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มีต่อความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย และอุปสงค์ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ” มิกาโกะ คิทากาวะ (Mikako Kitagawa) ผู้อำนวยการวิจัยของ Gartner ระบุ คิทากาวะยังบอกด้วยว่าสาเหตุของปัญหาการขนส่ง PC ที่ล่าช้านั้นเปลี่ยนจากเดิมที่เกิดจากสภาวะขาดแคลนชิ้นส่วนมาเป็นเกิดจากปัญหาการชะงักงันของระบบการขนส่งแทน ทำให้ผู้ซื้อที่เป็นบริษัทต้องประสบกับกับการข่นส่ง PC ที่ใช้เวลาเพิ่มขึ้น แต่ปัญหาดังกล่าวก็เริ่มคลี่คลายลงภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 โดยมีเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการที่เมืองใหญ่ ๆ ในจีนเริ่มกลับมาเปิดตัวอีกครั้ง ทางเข้าเล่น slot online

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 เวลา : 11:47:26

ทางเข้าเล่น slot Gartner บริษัทด้านการวิจัยและให้คำปรึกษาเผยว่าตัวเลขการส่ง PC ทั่วโลกในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2022 ถือว่าร่วงลงสูงที่สุดในรอบ 9 ปี ทางเข้าเล่น slot online

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ตัวเลขการส่ง PC อยู่ที่ 72 ล้านเครื่อง ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

สาเหตุที่ตลาด PC ถดถอยลงนี้ เกิดจากความท้าทายในด้านภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งส่งผลต่อตลาดในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในภูมิภาค EMEA (ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) ที่ตัวเลขการส่ง PC ลดลงถึงร้อยละ 18 ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาที่ลดลงร้อยละ 17.5

ความตกต่ำของตัวเลข [การส่ง] ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2022 ยิ่งย่ำแย่ลงไปอีกในไตรมาสที่ 2 อันเป็นผลมาจากความไม่มีเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากการรุกรานยูเครนโดยรัสเซีย แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มีต่อความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย และอุปสงค์ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ” มิกาโกะ คิทากาวะ (Mikako Kitagawa) ผู้อำนวยการวิจัยของ Gartner ระบุ

คิทากาวะยังบอกด้วยว่าสาเหตุของปัญหาการขนส่ง PC ที่ล่าช้านั้นเปลี่ยนจากเดิมที่เกิดจากสภาวะขาดแคลนชิ้นส่วนมาเป็นเกิดจากปัญหาการชะงักงันของระบบการขนส่งแทน ทำให้ผู้ซื้อที่เป็นบริษัทต้องประสบกับกับการข่นส่ง PC ที่ใช้เวลาเพิ่มขึ้น

แต่ปัญหาดังกล่าวก็เริ่มคลี่คลายลงภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 โดยมีเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการที่เมืองใหญ่ ๆ ในจีนเริ่มกลับมาเปิดตัวอีกครั้ง ทางเข้าเล่น slot online

ตอบกระทู้