เว็บบอร์ด > เป็นปลากินเนื้อเป็นอาหาร มีรูปร่างโดยรวม https://www.star99v1.com/เกมมือถือ/brand/aw   ลำตัวยาวป้อม แบนข้างเล็กน้อย เกล็ดเล็ก สีตามตัว และครีบเป็นดอกดวง แต้ม หรือบั้ง ฉูดฉาดหรือคล้ำทึบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและขนาด ครีบหลังแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นก้านครีบแข็ง ตอนหลังเป็นครีบอ่อนมีลักษณะ

กลับ
avatar

ชื่อ : Domino

ip : 165.231.163.4

กระทู้ : เป็นปลากินเนื้อเป็นอาหาร มีรูปร่างโดยรวม https://www.star99v1.com/เกมมือถือ/brand/aw   ลำตัวยาวป้อม แบนข้างเล็กน้อย เกล็ดเล็ก สีตามตัว และครีบเป็นดอกดวง แต้ม หรือบั้ง ฉูดฉาดหรือคล้ำทึบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและขนาด ครีบหลังแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นก้านครีบแข็ง ตอนหลังเป็นครีบอ่อนมีลักษณะ

วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 01:42:45

เป็นปลากินเนื้อเป็นอาหาร มีรูปร่างโดยรวม https://www.star99v1.com/เกมมือถือ/brand/aw   ลำตัวยาวป้อม แบนข้างเล็กน้อย เกล็ดเล็ก สีตามตัว และครีบเป็นดอกดวง แต้ม หรือบั้ง ฉูดฉาดหรือคล้ำทึบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและขนาด ครีบหลังแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นก้านครีบแข็ง ตอนหลังเป็นครีบอ่อนมีลักษณะ

ตอบกระทู้