เว็บบอร์ด > https://bit.ly/3lxToKc ขี้หรืออุจจาระเออคือของที่เหลือจากการย่อยของระบบทางเดินอาหารของสิ่งมีชีวิตโดยถ่ายออกมาทางทวารหนักส่วนใหญ่จะมีกลิ่นเหม็นเนื่องจากแบคทีเรียในลำไส้ของสัตว์นั้นหลังจากที่สัตว์ตัวหนึ่งได้ย่อยอาหารที่กินเข้าไปมันจะเหลือส่วนหนึ่งที่ระบบทางเดินอาหารไม่สามารถดูดซึมได้และกลายเป็นอุจจาระหรือมูลสัตว์กระทำอุจจาระอาจจะยังคงมีพลังงานลงเหลืออยู่กว่า 50% ของอาหารทั้งหมดนั่นหมายความว่าอาหารทุกอย่างที่จะกินเข้าไปจะมีพลังส่วนหนึ่งหลงเหลือสามารถรับรู้ได้ถึงของเหลือของศาสนานั้นอาจจะมีหนูนาอยู่ตรงไหนช่วงกว่ากันหรือนอนมาเล่นบางชนิดสามารถยิงมูลของมันออกไปเพื่อให้ผู้ล่าที่ตามกลิ่นเข้าใจผิดส่วนไม่ได้ใช้ในการล่าสัตว์หรือถูกและฟีโรโมนจะสร้างต้องกินเพื่อแบ่งอาณาเขตเมล็ดพืชอาจพบได้ในอุจจาระของสัตว์ที่กินผลไม้ข้อดีที่พืชออกผลก็เพื่อให้สัตว์กินผลไม้เข้าไปโดยไม่รู้ว่าจะช่วยประชาสัมพันธ์ไปด้วยซึ่งการแพร่พันธุ์ของสัตว์พืชด้วยวิธีนี้ประสบความสำเร็จสูงเมล็ดพืชจะเดินทางผ่านระบบเดินอาหารของสัตว์ที่โดยที่ไม่ถูกย่อยออกกดที่ไหนมาเนี่ย

กลับ
avatar

ชื่อ : Covid19com

ip : 138.199.58.76

กระทู้ : https://bit.ly/3lxToKc ขี้หรืออุจจาระเออคือของที่เหลือจากการย่อยของระบบทางเดินอาหารของสิ่งมีชีวิตโดยถ่ายออกมาทางทวารหนักส่วนใหญ่จะมีกลิ่นเหม็นเนื่องจากแบคทีเรียในลำไส้ของสัตว์นั้นหลังจากที่สัตว์ตัวหนึ่งได้ย่อยอาหารที่กินเข้าไปมันจะเหลือส่วนหนึ่งที่ระบบทางเดินอาหารไม่สามารถดูดซึมได้และกลายเป็นอุจจาระหรือมูลสัตว์กระทำอุจจาระอาจจะยังคงมีพลังงานลงเหลืออยู่กว่า 50% ของอาหารทั้งหมดนั่นหมายความว่าอาหารทุกอย่างที่จะกินเข้าไปจะมีพลังส่วนหนึ่งหลงเหลือสามารถรับรู้ได้ถึงของเหลือของศาสนานั้นอาจจะมีหนูนาอยู่ตรงไหนช่วงกว่ากันหรือนอนมาเล่นบางชนิดสามารถยิงมูลของมันออกไปเพื่อให้ผู้ล่าที่ตามกลิ่นเข้าใจผิดส่วนไม่ได้ใช้ในการล่าสัตว์หรือถูกและฟีโรโมนจะสร้างต้องกินเพื่อแบ่งอาณาเขตเมล็ดพืชอาจพบได้ในอุจจาระของสัตว์ที่กินผลไม้ข้อดีที่พืชออกผลก็เพื่อให้สัตว์กินผลไม้เข้าไปโดยไม่รู้ว่าจะช่วยประชาสัมพันธ์ไปด้วยซึ่งการแพร่พันธุ์ของสัตว์พืชด้วยวิธีนี้ประสบความสำเร็จสูงเมล็ดพืชจะเดินทางผ่านระบบเดินอาหารของสัตว์ที่โดยที่ไม่ถูกย่อยออกกดที่ไหนมาเนี่ย

วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 เวลา : 01:06:50

https://bit.ly/3lxToKc

ขี้หรืออุจจาระเออคือของที่เหลือจากการย่อยของระบบทางเดินอาหารของสิ่งมีชีวิตโดยถ่ายออกมาทางทวารหนักส่วนใหญ่จะมีกลิ่นเหม็นเนื่องจากแบคทีเรียในลำไส้ของสัตว์นั้นหลังจากที่สัตว์ตัวหนึ่งได้ย่อยอาหารที่กินเข้าไปมันจะเหลือส่วนหนึ่งที่ระบบทางเดินอาหารไม่สามารถดูดซึมได้และกลายเป็นอุจจาระหรือมูลสัตว์กระทำอุจจาระอาจจะยังคงมีพลังงานลงเหลืออยู่กว่า 50% ของอาหารทั้งหมดนั่นหมายความว่าอาหารทุกอย่างที่จะกินเข้าไปจะมีพลังส่วนหนึ่งหลงเหลือสามารถรับรู้ได้ถึงของเหลือของศาสนานั้นอาจจะมีหนูนาอยู่ตรงไหนช่วงกว่ากันหรือนอนมาเล่นบางชนิดสามารถยิงมูลของมันออกไปเพื่อให้ผู้ล่าที่ตามกลิ่นเข้าใจผิดส่วนไม่ได้ใช้ในการล่าสัตว์หรือถูกและฟีโรโมนจะสร้างต้องกินเพื่อแบ่งอาณาเขตเมล็ดพืชอาจพบได้ในอุจจาระของสัตว์ที่กินผลไม้ข้อดีที่พืชออกผลก็เพื่อให้สัตว์กินผลไม้เข้าไปโดยไม่รู้ว่าจะช่วยประชาสัมพันธ์ไปด้วยซึ่งการแพร่พันธุ์ของสัตว์พืชด้วยวิธีนี้ประสบความสำเร็จสูงเมล็ดพืชจะเดินทางผ่านระบบเดินอาหารของสัตว์ที่โดยที่ไม่ถูกย่อยออกกดที่ไหนมาเนี่ย

ตอบกระทู้