เว็บบอร์ด > slotxo ฟรี เครดิต 300 การพักผ่อนที่ดีที่สุดคืออะไร นอนนานแค่ไหนจึงเพียงพอ ?โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาการนอนหลับที่เหมาะสมในแต่ละวันนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น กิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน สุขภาพโดยรวม และคุณภาพการนอนของแต่ละคน เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่มักใช้อายุเป็นเกณฑ์ ดังนี้ ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 3 เดือน ควรนอนหลับ 14-17 ชั่วโมง slotxo ฟรี เครดิต 300 ทารกอายุ 4-11 เดือน ควรนอนหลับ 12-15 ชั่วโมง เด็กอายุ 1-2 ปี ควรนอนหลับ 11-14 ชั่วโมง เด็กอายุ 3-5 ปี ควรนอนหลับ 10-13 ชั่วโมง เด็กอายุ 6-13 ปี ควรนอนหลับ 9-11 ชั่วโมง วัยรุ่นอายุ 14-17 ปี ควรนอนหลับ 8-10 ชั่วโมง ผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ควรนอนหลับ 7-9 ชั่วโมง ผู้ใหญ่อายุ 65 ปีขึ้นไป ควรนอนหลับ 7-8 ชั่วโมง slotxo ฟรี เครดิต 300 ประโยชน์ของการนอน การนอนไม่พอส่งผลเสียต่อสุขภาพในหลายด้าน ขณะเดียวกันการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอก็ส่งผลดีต่อร่างกายหลายประการ  slotxo ฟรี เครดิต 300

กลับ
avatar

ชื่อ : skon nakron

ip : 58.136.232.14

กระทู้ : slotxo ฟรี เครดิต 300 การพักผ่อนที่ดีที่สุดคืออะไร นอนนานแค่ไหนจึงเพียงพอ ?โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาการนอนหลับที่เหมาะสมในแต่ละวันนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น กิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน สุขภาพโดยรวม และคุณภาพการนอนของแต่ละคน เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่มักใช้อายุเป็นเกณฑ์ ดังนี้ ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 3 เดือน ควรนอนหลับ 14-17 ชั่วโมง slotxo ฟรี เครดิต 300 ทารกอายุ 4-11 เดือน ควรนอนหลับ 12-15 ชั่วโมง เด็กอายุ 1-2 ปี ควรนอนหลับ 11-14 ชั่วโมง เด็กอายุ 3-5 ปี ควรนอนหลับ 10-13 ชั่วโมง เด็กอายุ 6-13 ปี ควรนอนหลับ 9-11 ชั่วโมง วัยรุ่นอายุ 14-17 ปี ควรนอนหลับ 8-10 ชั่วโมง ผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ควรนอนหลับ 7-9 ชั่วโมง ผู้ใหญ่อายุ 65 ปีขึ้นไป ควรนอนหลับ 7-8 ชั่วโมง slotxo ฟรี เครดิต 300 ประโยชน์ของการนอน การนอนไม่พอส่งผลเสียต่อสุขภาพในหลายด้าน ขณะเดียวกันการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอก็ส่งผลดีต่อร่างกายหลายประการ  slotxo ฟรี เครดิต 300

วันที่ : 06 สิงหาคม 2565 เวลา : 17:02:41

slotxo ฟรี เครดิต 300 การพักผ่อนที่ดีที่สุดคืออะไร

นอนนานแค่ไหนจึงเพียงพอ ?โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาการนอนหลับที่เหมาะสมในแต่ละวันนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น กิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน สุขภาพโดยรวม และคุณภาพการนอนของแต่ละคน เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่มักใช้อายุเป็นเกณฑ์ ดังนี้

ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 3 เดือน ควรนอนหลับ 14-17 ชั่วโมง slotxo ฟรี เครดิต 300

ทารกอายุ 4-11 เดือน ควรนอนหลับ 12-15 ชั่วโมง

เด็กอายุ 1-2 ปี ควรนอนหลับ 11-14 ชั่วโมง

เด็กอายุ 3-5 ปี ควรนอนหลับ 10-13 ชั่วโมง

เด็กอายุ 6-13 ปี ควรนอนหลับ 9-11 ชั่วโมง

วัยรุ่นอายุ 14-17 ปี ควรนอนหลับ 8-10 ชั่วโมง

ผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ควรนอนหลับ 7-9 ชั่วโมง

ผู้ใหญ่อายุ 65 ปีขึ้นไป ควรนอนหลับ 7-8 ชั่วโมง slotxo ฟรี เครดิต 300

ประโยชน์ของการนอน

การนอนไม่พอส่งผลเสียต่อสุขภาพในหลายด้าน ขณะเดียวกันการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอก็ส่งผลดีต่อร่างกายหลายประการ  slotxo ฟรี เครดิต 300

ตอบกระทู้