รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

25 เม.ย. 65

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาน2566

รายงานการนำแผนไปปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พศ. 2565 รอบ 6 เดือน