ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.บ้านตาล

25 เม.ย. 66

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    • ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ หรือหมายเลขโทรศัพท์
    • ผ่าน Facebook อบต.บ้านตาล  https://bit.ly/2VhCUse
    • สายตรงนายก อบต.บ้านตาล  044-056023
    • ร้องเรียน ร้องทุกข์    https://bit.ly/3geib3H
    • ร้องเรียนการ ทุจริต  https://bit.ly/32qct6B