กิจกรรมทำบุญวันพระพบประชาชน ณ วัดป่าสามัคคีมณีธรรม หมู่ ๓ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

14 ก.ย. 66
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล ได้ร่วม👉👉กิจกรรมทำบุญวันพระพบประชาชน ณ วัดป่าสามัคคีมณีธรรม หมู่ ๓ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖