กิจกรรมทำบุญวันพระพบประชาชน ณ. วัดหนองยายบุตร หมู่ ๙

31 ส.ค. 66

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญวันพระพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดหนองยายบุตร หมู่ ๙ 👉👉

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖