กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาบึงอำพันธ์ #ปลูกต้นทองกวาว (ผ้าป่าต้นไม้) #ปล่อยปลาลงสู่บึงอำพันธ์ 350,000 ตัว ประชาชนตำบลบ้านตาลเข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรมและทำความสะอาดรอบบึงอำพันธ์

16 เม.ย. 64