กิจกรรมร่วมลงพื้นที่กับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัด เพื่อติดตามการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก บ้านโคกเพชร ม.๘

26 ส.ค. 66

กิจกรรมการร่วมลงพื้นที่กับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัด เพื่อติดตามการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก บ้านโคกเพชร ม.๘ ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์

จ.ชัยภูมิ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖