กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

19 มิ.ย. 66

กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล ได้จัดกิจกรรมเพื่อทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลาบึงอำพันธ์ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปล่อยปลา และซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ