ขอบคุณผู้สนับสนุนน้ำเปล่าในกิจกรรมปรับปรุง “บึงอำพันธ์”เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์

16 เม.ย. 64