คณะผู้บริหาร อบต.บ้านตาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ในโครงผู้ยากไร้ ทั้ง12หมู่

22 เม.ย. 65