ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.บ้านตาล

16 เม.ย. 64

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ หรือหมายเลขโทรศัพท์
  • ผ่าน Facebook อบต.บ้านตาล  https://bit.ly/2VhCUse
  • สายตรงนายก อบต.บ้านตาล