นายกและทีมงาน อบต.บ้านตาล นำเครื่องสูบน้ำช่วยสูบน้ำสระโรงเรียน เพื่อปรับทัศนียภาพ เตรียมจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๖ เวลา ๑๐.๔๒ น. ณ.โรงเรียนบ้านหัวทะเลผ่องประชาสรรค์

27 ก.พ. 66

เนื่องจากทางโรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านหัวทะเลผ่องประชาสรรค์ได้มีการขอความอนุเคราะห์มาทาง อบต.บ้านตาล ในการนำเครื่องสูบน้ำช่วยสูบน้ำสระโรงเรียน เพื่อปรับทัศนียภาพ เตรียมจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ท่านนายกจึงพาทีมงาน อบต.บ้านตาลนำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งในพื้นที่  ในวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๖ เวลา ๑๐.๔๒ น.