นายสุนทร อุเทนสุตนายก อบต.บ้านตาล ได้เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ให้ศูนย์CIตำบลบ้านตาล

19 เม.ย. 65