ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายถนนสุรนารายณ์ (205) ถึงแยกหนองอีหล่อเพื่อดำเนินการซ่อมแซม

19 เม.ย. 65