มอบห้องน้ำในโครงการผู้ยากไร้ และได้ทำการมอบ ถังขยะ

19 เม.ย. 65