ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัต ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน ๑ คัน

01 เม.ย. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :