ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓)

12 ม.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :