ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒(เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

08 เม.ย. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :