ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓(เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔)

05 ก.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :