ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔(เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

14 ต.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :