ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔)

06 ม.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :