ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒(เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

07 เม.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :