ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔(เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

07 ต.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :