ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๕)

11 ม.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :