ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒(เดือนมกราคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

12 เม.ย. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :