ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓(เดือนเมษายน ๒๕๖๖ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)

05 ก.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :