ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔(เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

16 ต.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :