ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๖)

08 ม.ค. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :