ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒(เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

10 เม.ย. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :