ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓(เดือนเมษายน ๒๕๖๗ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗)

08 ก.ค. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :