ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๘๗-๐๓๗ สายเลียบคลองห้วยทราย ถนนจัตุรัส-บำเหน็จฯ เชื่อมบ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

12 ต.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :