ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๘๗-๐๒๕ สายหนองอีหล่อ-กุ่มสูง ตำบลตะโกทอง(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ บ้านกุดแคน ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ธ.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :