ประกาศราคากลางงานก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านหนองอีหล่อ-บ้านกุ่มสูง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๘๗-๐๐๑ หมู่ที่ ๗ บ้านกุดแคน ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

12 มิ.ย. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :