ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัต ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน ๑ คัน

31 มี.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :