ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวปูทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านวังกะอาม – บ้านหนองอีหล่อ

15 ต.ค. 61

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวปูทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

(โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายทางบ้านวังกะอาม – บ้านหนองอีหล่อ