ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลเรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)

01 พ.ค. 66

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)