ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

05 มิ.ย. 67

  – องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล ได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดในการรับสมัคร ดังนี้