ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15 ต.ค. 61

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล 

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล บานโคกเพชร หมู่ ๘