ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

07 ก.พ. 67

ประกาศ อบต.บ้านตาล บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุด  ประจำปี พ.ศ.2567