ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบึงอำพันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ผู้นำกลุ่มต่างๆ ชาวบ้าน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต

22 เม.ย. 65