ประเภท เกษตรกรรม ยกเว้น สามปีแรก 63-64-65

25 เม.ย. 65

ย้ำ อีก ครั้ง

🧡ประเภท เกษตรกรรม ที่ได้รับยกเว้น คือ …
✅เป็นเอกสารสิทธิ์ โฉนด
✅เป็นบุคคลธรรมดา ตามมาตรา 96 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
📌ยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3 ปีแรก
💁‍♀️ตั้งแต่ปี 👏2563 👏2564 👏2565

เริ่มเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทเกษตรกรรม
❤️ปี 2566

อ้างอิงจาก
🆗กฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
🆗ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม