มอบชุดยาสมุนไพรให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ ตำบลบ้านตาล

06 พ.ค. 67

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายสุนทร อุเทนสุต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล มอบชุดยาสมุนไพรที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้กับสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลบ้านตาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ้านตาล จำนวน 1,543 ชุด และถวายให้แก่พระภิกษุสงฆ์ทุกวัดในตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ