มอบแว่นให้แก่ผู้สูงอายุตำบลบ้านตาล ประจำปี 2567

19 มิ.ย. 67

วันพุธที่19 มิถุนายน 2567 นายสุนทร อุเทนสุต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลและกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการมอบแว่นให้แก่ผู้สูงอายุตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการตรวจคัดกรองแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล