ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน และบริเวณบ่อประมงหมู่บ้าน เพื่อปรับทัศนียภาพและเพื่อความสะอาดในหมู่บ้าน

29 ส.ค. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล นำโดย นายสุนทร อุเทนสุต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล นำ จนท. พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับชาวบ้าน บ้านหัวบึง หมู่ ๑ ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน และกำจัดต้นลำพันบริเวณโดยรอบบ่อประมงหมู่บ้าน เพื่อปรับทัศนียภาพและเพื่อความสะอาดในหมู่บ้าน วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๖