ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุวาตภัย บ้านหนองคร้อ หมู่ที่ ๑๐ ที่ได้รับความเดือดร้อน วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

01 ก.ย. 66

🌈🌈 นายสุนทร อุเทนสุต นายก อบต.บ้านตาล 👉👉ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุวาตภัย บ้านหนองคร้อ หมู่ที่ ๑๐ เมื่อช่วงเย็นวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา เพื่อให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัย 🌈🌈